Vanaf 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Voor die tijd is het dus belangrijk dat jouw organisatie alles op orde heeft wat betreft privacy en gegevensbescherming.

Wij helpen je daar graag bij!

Ben jij klaar voor de nieuwe privacywet?

Doe de check!

Stap 1 van 16

  • Volgens de nieuwe privacywetgeving zijn persoonsgegevens alle gegevens die tot een natuurlijke persoon herleidbaar zijn.

    Welke van de onderstaande gegevens valt niet onder de AVG-wetgeving?