Vanaf 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Voor die tijd is het dus belangrijk dat jouw organisatie alles op orde heeft wat betreft privacy en gegevensbescherming.

Wij helpen je daar graag bij!

Ben jij klaar voor de nieuwe privacywet?

Doe de check!

Wat betekent de AVG voor jou?

Als organisatie verwerk je dag in dag uit persoonsgegevens. Via de post, via je website en via de email. Door de nieuwe privacywet stelt de overheid regels omtrent het omgaan met persoonsgegevens. Alle organisaties in de EU moeten nadenken over en vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent voor jou drie belangrijke thema’s:

  • Het bewaren van persoonsgegevens
  • Het beschermen van persoonsgegevens
  • Het melden van datalekken bij de toezichthouder

Doe onze check om te zien of je de maatregelen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming toepast.

Start met de check